(Last Updated On: 5 maja 2011)

Członek zarządu spółki podrobił dokument i posługiwanie się nim przyniosło firmie duże finansowe korzyści. Za popełnione przestępstwa członek zarządu został prawomocnie skazany. Czy dodatkowo może zostać ukarana również spółka?

K2CIl7rTrns - Spółka zostanie ukarana  za podrobienie dokumentu przez członka zarządu

Więcej … Źródło: Spółka zostanie ukarana za podrobienie dokumentu przez członka zarządu