(Last Updated On: 2 marca 2011)

Jeżeli w firmie działa komisja pojednawcza, pracownik może wystąpić do niej o negocjacje w sporze z pracodawcą. Zawarcie ugody powoduje zakończenie sprawy.


Więcej … Źródło: Spory z pracodawcami: komisja pojednawcza zamiast procesu sądowego

Oceń artykuł