(Last Updated On: 31 maja 2011)

Deklaracje, zeznania i załączniki składane przez podatników niejednokrotnie zawierają błędy. Podatnicy zazwyczaj dowiadują się o tym w momencie korekty dokonanej przez urzędników. Ustawodawca umożliwił im bowiem poprawianie drobnych błędów i oczywistych pomyłek znalezionych (..)

Więcej … Źródło: Sposób na urzędową korektę deklaracji