(Last Updated On: 27 stycznia 2011)

Sprzedaż o charakterze ciągłym może być dokumentowana jedną fakturą VAT w każdym okresie rozliczeniowym. Zwróć uwagę na ważny wyrok WSA w Krakowie, w którym sąd wskazał, że każda z dokonywanych przez podatnika dostawa towarów może być dokumentowana odrębną fakturą VAT.


Więcej … Źródło: Sprawdź, kiedy sprzedaż ma charakter ciągły?

Oceń artykuł