(Last Updated On: 30 listopada 2011)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien co roku przygotowywać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z jej działalności. Na kim spoczywa obowiązek podpisania tych dokumentów, gdy dochodzi do zmiany zarządu spółki?


Więcej … Źródło: Sprawozdanie finansowe spółki musi być podpisane przez obecny zarząd

Oceń artykuł