(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

Od udzielonej kary porządkowej podwładny może wnieść sprzeciw do pracodawcy w terminie 7 dni od uzyskania o tym wiadomości.


Więcej … Źródło: Sprzeciw i odwołanie od udzielonej kary porządkowej muszą być wniesione w terminie

Oceń artykuł