(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa nie będzie już wymagała analiz ich stanu majątkowego przez firmy zewnętrzne. Cena wywoławcza oferowanych udziałów nie będzie też musiała odpowiadać ich wartości księgowej.


Więcej … Źródło: Sprzedaż udziałów państwowych spółek po cenach rynkowych

Oceń artykuł