(Last Updated On: 19 października 2011)

Dłuższa usprawiedliwiona nieobecność pracownika uprawnia pracodawcę do rozwiązania z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia. Nieobecność pracownika w pracy musi mieć charakter nieprzerwany. Kiedy przyjście pracownika do firmy ją przerywa?


Więcej … Źródło: Stawienie się do pracy nie zawsze przerywa nieobecność

Oceń artykuł