(Last Updated On: 24 listopada 2010)

Uchwalona przez Sejm pod koniec października nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Więcej … Źródło: Stawka podatku od nieruchomości dla obiektów związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych od 2011 r.

Oceń artykuł