(Last Updated On: 31 sierpnia 2011)

Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w drugim kwartale 2011 roku 105,9 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto w II kwartale na poziomie 49,4 mln zł, a mediana wynosiła 7 mln zł zysku netto.

Więcej … Źródło: Strata netto JSW w II kw. ’11 wyniosła 105,9 mln zł, rynek oczekiwał zysku

Oceń artykuł