(Last Updated On: 3 listopada 2011)

Strażnicy graniczni, przeszukując pasażerów statków, pociągów czy osoby podróżujące samochodem, skorzystają z wykrywaczy metali i urządzeń pozwalających wykryć materiały wybuchowe, a nawet sprawdzić poszczególne substancje, np. płyny mogące służyć do budowy bomby. Takie zasady kontroli granicznej wprowadza projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez Straż Graniczną.


Więcej … Źródło: Strażnicy graniczni skorzystają z wykrywaczy metali i urządzeń pozwalających wykryć materiały wybuchowe

Oceń artykuł