(Last Updated On: 6 maja 2011)

Powód nie zrozumiał ustnego ogłoszenia wyroku. Chce wystąpić o sporządzenie uzasadnienia na piśmie, aby zaskarżyć orzeczenie. W jakim czasie musi wystąpić z takim wnioskiem do sądu?

wxRuUE NMKY - Strona ma siedem dni na złożenie wniosku

Więcej … Źródło: Strona ma siedem dni na złożenie wniosku