(Last Updated On: 17 marca 2011)

Istotną rolę w procedurze administracyjnej odgrywa instytucja wyłączenia pracownika. Służy ona przede wszystkim zapewnieniu obiektywizmu i bezstronności postępowania. Jej naruszenie stanowi podstawę wznowienia postępowania


Więcej … Źródło: Stronniczość pracownika trzeba uprawdopodobnić

Oceń artykuł