(Last Updated On: 29 listopada 2011)

W art. 175 i 176 znowelizowanej ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) wykreślono dotychczas istniejącą możliwość przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie z urzędu, bez wniosku studenta. Zmiana ta ? mimo jej krytykowania ? ma zaletę porządkującą.


Więcej … Źródło: Student powinien wnioskować o pomoc stypendialną

Oceń artykuł