(Last Updated On: 9 marca 2011)

Wprowadzony w 2008 roku program kierunków zamawianych, czyli takich, które są najbardziej potrzebne polskim pracodawcom, wymaga korekt. Docelowo będzie on kosztował miliard złotych. Może jednak nie spełnić pokładanych w nim nadziei, czyli nie zwiększy znacząco liczby dobrze przygotowanych absolwentów studiów, które decydują o konkurencyjności gospodarki.


Więcej … Źródło: Studia: rekrutacja na kierunki zamawiane poza kontrolą

Oceń artykuł