(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

W Polskich sądach świadkowie składają w sądzie przyrzeczenie mówienia prawdy. Pojawiają się jednak głosy opowiadające się za zmianą w procedurze: zamiast przyrzeczenia świadkowie mieliby składać przysięgę na Biblię.

asie5 W1ynM - Świadek w sądzie: przyrzeczenie czy przysięga na Biblię?

Więcej … Źródło: Świadek w sądzie: przyrzeczenie czy przysięga na Biblię?