(Last Updated On: 5 grudnia 2011)

Zaniedbania Głównego Inspektora Informacji Finansowej mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ostrzega NIK. Resort finansów bezskutecznie prosił Izbę o niepublikowanie „wrażliwych” danych GIIF.
„Generalny Inspektor Informacji (..)

Więcej … Źródło: System zapobiegania praniu pieniędzy może być nieszczelny

Oceń artykuł