(Last Updated On: 27 maja 2011)

Od ostatnich wyborów samorządowych w urzędach miast i marszałkowskich znacznie wzrosła liczba asystentów i doradców. W większości z nich osiągnęła maksymalny pułap ustalony przez przepisy.

l7BED2k0cko - Szefowie urzędów marszałkowskich chętnie zatrudniają asystentów i doradców

Więcej … Źródło: Szefowie urzędów marszałkowskich chętnie zatrudniają asystentów i doradców