(Last Updated On: 31 marca 2011)

Połączone sejmowe komisje: edukacji oraz samorządu terytorialnego opowiedziały się za odrzuceniem dwóch poselskich projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jeden z nich, autorstwa PiS, zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków na 2020 r.


Więcej … Źródło: Sześciolatki pójdą do szkoły zgodnie z planem

Oceń artykuł