(Last Updated On: 26 stycznia 2011)

Eksploatacja urządzenia jądrowego będzie się wiązać z poniesieniem surowszej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkody.


Więcej … Źródło: Szkoda powstała w wyniku eksploatacji urządzenia jądrowego będzie wyżej wyceniana

Oceń artykuł