(Last Updated On: 6 maja 2011)

Jeszcze w tym roku mogą zmienić się zasady zaspokajania zaległych pensji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Do komisji Trójstronnej (KT) trafiły już propozycje zmian w przepisach dotyczących wynagrodzenia, które przygotowała Państwowa Inspekcja Pracy i partnerzy społeczni. Jedna z nich przewiduje, że pracownicy nie musieliby czekać aż do momentu wszczęcia procedury upadłościowej firmy, na zaspokojenie swoich roszczeń ze środków FGŚP.

uUST3Fqho0 - Szybsze wypłaty zaległych pensji z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Więcej … Źródło: Szybsze wypłaty zaległych pensji z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych