(Last Updated On: 23 kwietnia 2013)

Wciąż nie zamierza ujawnić umów zawartych z wydawcami systemów informacji prawnej. Mimo wyroków administracyjnych

n1Nl47jL Cg - Tajne faktury Sądu Najwyższego. Dlaczego SN nie udostępnia informacji?

Więcej … Źródło: Tajne faktury Sądu Najwyższego. Dlaczego SN nie udostępnia informacji?