(Last Updated On: 23 marca 2011)

Termin opłacania zaliczek na podatek za zatrudnionych pracowników został szczegółowo uregulowany w przepisach ustaw podatkowych. Zasadą jest płatność zaliczki przez płatnika do urzędu skarbowego właściwego miejscowo według właściwości płatnika.

Więcej … Źródło: Termin płatności zaliczek na podatek VAT

Oceń artykuł