(Last Updated On: 6 kwietnia 2011)

W przypadku popełnienia przez skazanego podobnego przestępstwa w okresie zawieszenia kary sąd powinien wydać postanowienie o wykonaniu kary. Jest to zgodne z konstytucją.

nIB7xqLb7ww - TK o warunkowo zawieszonej karze: sąd musi zarządzić wykonanie kary

Więcej … Źródło: TK o warunkowo zawieszonej karze: sąd musi zarządzić wykonanie kary