(Last Updated On: 24 listopada 2010)

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie w czwartek, czy brak szczegółowej definicji sprostowania i określenia, kiedy redaktor naczelny może odmówić jego publikacji, nie narusza konstytucji.


Więcej … Źródło: TK zbada przepisy dotyczące obowiązku publikacji sprostowania

Oceń artykuł