(Last Updated On: 6 maja 2011)

Uchwalenie przez Sejm ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeszło bez większego echa. Może stało się tak dlatego, że nie towarzyszyły jej spektakularne protesty, jakie mogliśmy obserwować przy głosowaniu nad przepisami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ani propaganda sukcesu, którą rząd głosi w związku z ustawą żłobkową.

EAl41DrMl1c - Topolewska: (Nie)zastępczy problem

Więcej … Źródło: Topolewska: (Nie)zastępczy problem