(Last Updated On: 24 grudnia 2010)

Spadkodawca sporządził testament ustny. Treść takiego testamentu musi zostać jeszcze potwierdzona przez świadków obecnych przy składaniu ostatniej woli przez spadkodawcę. Powinno to nastąpić przed upływem roku od dnia złożenia oświadczenia


Więcej … Źródło: Treść testamentu ustnego musi zostać potwierdzona przez świadków

Oceń artykuł