(Last Updated On: 28 marca 2011)

Stwierdził on, że inflacja w Eurolandzie na trwałe znalazła się powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego. Wypowiedź ta zwiększa prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych w strefie euro już na najbliższym posiedzeniu europejskich władz monetarnych, zaplanowanym na 7 kwietnia.

Więcej… Źródło: Trichet wsparł euro

Oceń artykuł