(Last Updated On: 29 listopada 2011)

Zasada równych składek i świadczeń ubezpieczeniowych musi działać we Wspólnocie bez odstępstw i wyjątków od 21 grudnia 2012 r. ? wynika z orzeczenia luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości.


Więcej … Źródło: Trybunał broni równości kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach

Oceń artykuł