(Last Updated On: 22 lipca 2011)

Przepis nakładający na prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości jest zgodny z ustawą zasadniczą.


Więcej … Źródło: Trybunał Konstytucyjny o wskaźnikach cen nieruchomości, czyli prezes GUS zaniedbał obowiązki

Oceń artykuł