(Last Updated On: 28 marca 2011)

Przedsiębiorcy muszą nie tylko zbierać opakowania po swoich produktach, lecz także poddać je unicestwieniu w odpowiedniej ilości.


Więcej … Źródło: Trzeba płacić opłatę poroduktową za brak recyklingu opakowań

Oceń artykuł