(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

– TVN zawarł z Bankiem Pekao umowę, na podstawie której wykupi 208,3 mln zł obligacji, czyli część z wyemitowanych w 2008 roku papierów o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł i terminem wykupu w 2013 roku. Spółka zapłaci za te obligacje 212,8 mln zł – poinformował TVN w środowym komunikacie.

Więcej … Źródło: TVN wykupi obligacje o wartości 208,3 mln zł

Oceń artykuł