(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

TVN dokonał z Rabobank Polska transakcji walutowej typu forward zakupu 350 mln euro, która zabezpiecza przed ryzykiem kursowym około połowę długu netto spółki denominowanego w euro.

Więcej … Źródło: TVN zabezpieczył przed ryzykiem kursowym ok. połowę długu denominowanego w euro

Oceń artykuł