(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie ma innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.


Więcej … Źródło: Ubezpieczenia pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Oceń artykuł