(Last Updated On: 29 listopada 2010)

Najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli śmierć nastąpiła na skutek czynu niedozwolonego, który miał miejsce przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 3 sierpnia 2008 r.


Więcej … Źródło: Ubezpieczyciel zapłaci zadośćuczynienie za zerwaną więź rodzinną

Oceń artykuł