(Last Updated On: 21 listopada 2011)

Wyboru audytora dokonuje zgromadzenie wspólników (lub walne zgromadzenie) jako organ zatwierdzający sprawozdania finansowe lub też inny organ (np. rada nadzorcza), jeśli umowa spółki lub statut tak stanowią. Jaką natomiast funkcję pełni zarząd?


Więcej … Źródło: Uchwała o audycie może być podjęta także po zawarciu umowy spółki

Oceń artykuł