(Last Updated On: 7 listopada 2011)

Do kompetencji zarządu, jako organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy m.in. prowadzenie jej spraw. Czy jeżeli powołany jest zarząd wieloosobowy, to prowadzenie spraw spółki zawsze wymaga podejmowania przez ten organ uchwał?


Więcej … Źródło: Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów

Oceń artykuł