(Last Updated On: 8 kwietnia 2011)

Szkoła nie może zastrzegać zmiany wysokości czesnego bez przyznania studentom prawa odstąpienia od umowy. Odsetki za nieterminowe uiszczanie czesnego nie mogą być w skali roku wyższe niż 22 proc.

dNOD8X7f Sc - Uczelnia nie może dowolnie podwyższać czesnego za studia

Więcej … Źródło: Uczelnia nie może dowolnie podwyższać czesnego za studia