(Last Updated On: 17 stycznia 2011)

Zestawienie przedstawia zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych, na koniec 2010 i 2009 roku, w kapitale zakładowym spółek obecnie wchodzących w skład indeksu WIG20.

Więcej … Źródło: Udziałów OFE w spółkach z WIG20

Oceń artykuł