(Last Updated On: 3 marca 2011)

Pracodawca i pracownik aż do wydania wyroku mogą rozwiązać spór przez zawarcie ugody przed sądem pracy. Jest to dobry sposób zakończenia sprawy, dający możliwość zwrotu stronie części uiszczonych kosztów sądowych.


Więcej … Źródło: Ugoda między pracownikiem a pracodawcą jest możliwa na każdym etapie

Oceń artykuł