(Last Updated On: 20 grudnia 2010)

W jaki sposób należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należności wypłacane osobom zatrudnionym na umowę zlecenia? Bardzo popularną formę korzystania z cudzej pracy stanowi, oprócz zatrudniania na podstawie umowy o pracę, zawieranie (..)


Więcej … Źródło: Ujmowanie w KPiR należności wypłacanych zleceniobiorcom

Oceń artykuł