(Last Updated On: 12 maja 2011)

Zagraniczni policjanci biorący udział w akcjach na terenie Polski będą mogli korzystać z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach przysługujących polskim funkcjonariuszom policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i biura ochrony rządu.

4wjv kM9GO0 - Ulgi w transporcie dla zagranicznych policjantów

Więcej … Źródło: Ulgi w transporcie dla zagranicznych policjantów