(Last Updated On: 30 marca 2011)

Członkowie zarządu np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej, którzy pełnią swoją funkcję jedynie na podstawie powołania, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.


Więcej … Źródło: Umowa z członkiem zarządu niezbędna do ubezpieczenia

Oceń artykuł