(Last Updated On: 17 marca 2011)

Wyrok unieważniający umowę ma skutek od momentu jej zawarcia, chyba że organ wydający orzeczenie zdecyduje o unieważnieniu umowy jedynie w zakresie zobowiązań jeszcze niewykonanych


Więcej … Źródło: Umowę dotyczącą kontraktu publicznego może unieważnić także Krajowa Izba Odwoławcza

Oceń artykuł