(Last Updated On: 21 lipca 2011)

W sprawie szczególnej ochrony dóbr wspólnych i życia zbiorowego obywatele, osoby prawne i jednostki organizacyjne będą składały do organów władzy publicznej petycje na piśmie lub przez internet.


Więcej … Źródło: Uporczywe składanie petycji do urzędów będzie zakazane

Oceń artykuł