(Last Updated On: 28 maja 2011)

Jest wiele sytuacji, które uzasadniają udzielenie pracownikowi krótkotrwałego zwolnienia od pracy. Wśród nich prawo pracy uwzględnia niektóre zdarzenia, które przez swoją rangę czy powagę stanowią szczególnie ważne momenty w życiu pracownika. Jeżeli takie zdarzenie wystąpi, pracownik może (..)

Więcej … Źródło: Urlop na okoliczność ważnego zdarzenia