(Last Updated On: 26 października 2011)

Faktura VAT stanowi wprawdzie dokument rozliczeniowy dla celów podatkowych, jednak często jest także jedynym „papierowym” dowodem na okoliczność zawarcia umowy i jej treści. Poza oznaczeniem stron, wskazaniem ceny netto, rodzaju usługi (towaru) czy stawki i kwoty podatku od towarów (..)

Więcej … Źródło: Uwaga na dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Oceń artykuł