(Last Updated On: 22 kwietnia 2011)

W razie dokonania wpisu w księdze wieczystej datą powstania prawa użytkowania wieczystego lub jego przejścia na nabywcę jest data złożenia wniosku o wpis.

zV0F9Z5Cz98 - Użytkowanie można obciążyć hipoteką

Więcej … Źródło: Użytkowanie można obciążyć hipoteką