(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Płatnik, który potrącił pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego składki od zawartej w tym okresie umowy o dzieło, powinien skorygować złożone dokumenty rozliczeniowe.

6VpQ7uu ISU - W czasie urlopu nie opłaca się składek od umowy o dzieło

Więcej … Źródło: W czasie urlopu nie opłaca się składek od umowy o dzieło