(Last Updated On: 9 marca 2011)

Odziedziczony przez bliskich spadkodawcy majątek, w tym nieruchomości, może zostać podzielony na podstawie umowy między wszystkimi spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu. W tym drugim przypadku potrzebny jest wniosek spadkobiercy, nabywcy udziału spadkowego lub wierzyciela spadkobiercy.


Więcej … Źródło: W jaki sposób dochodzić praw po zmarłym krewnym

Oceń artykuł